”Fler kontroller av invandrad arbetskraft”

Migration & Integration
13:48 19 Dec. 2011
Kontrollerna av invandrad arbetskraft i Sverige måste bli fler. Annars finns en risk för missbruk, anser samarbetsorganet OECD.

Organisationen, som har specialgranskat den svenska arbetskraftsinvandringen, menar att kontroller är nödvändiga, inte minst för att se till att löner och andra villkor verkligen efterlevs. Om villkoren ändras under de första två åren, bör detta anmälas till Migrationsverket, anser OECD.

Ungefär hälften av de omkring 12 000 som kommer att arbetskraftsinvandra från länder utanför EU till Sverige i år utför mindre kvalificerade yrken, exempelvis inom restaurang eller städning.

För övrigt är organisationen på det hela taget nöjd med effekterna av den svenska arbetskraftsinvandringen, som hör till de mest liberala inom hela OECD.

- Det är en imponerande reform och ett mycket viktigt experiment. Många länder studerar nu den svenska arbetskraftsinvandringen, men det måste naturligtvis finnas säkerhetsventiler, säger Stefano Scarpetta från OECD.

Han påpekade också att medan den högkvalificerade arbetskraften tenderar att stanna i Sverige kortare tid, så är trenden att de lågkvalificerade stannar längre, förlänger sina kontrakt och i högre utsträckning tar med sina familjer hit.

Migrationsminister Tobias Billström hoppas att fler ska söka sig till Sverige för att arbeta. Ett sätt att locka fler kan vara att förenkla ansökningssystemet, något som Migrationsverket nu arbetar med.

- Jag tycker det här visar att ett efterfrågestyrt system, som vi har i Sverige, fungerar bra. Det är klart att ett system som är så öppet som vårt kan missbrukas och det är viktigt att stoppa det för att behålla trovärdigheten i systemet, säger han.

Artiklarna på rod.se är skyddade enligt upphovsrättslagen. Du får gärna citera oss men du får inte kopiera text eller bilder från rod.se..
Dela artikeln:
0
Kommentarer
Användarvillkor
Utgivaren för Riksdag & Departement tar det fulla ansvaret för vad som publiceras på hemsidan, det gäller även kommentarerna. Därmed har kommentarerna samma grundlagsskydd som övrigt material på rod.se. Detta ställer också krav på kommentarerna, som granskas före publicering. Riksdag & Departement värnar läsarnas rätt att uttrycka sina åsikter. Vi värnar samtidigt om en saklig och anständig debattnivå.
» Fullständiga villkor

Nyheter på Rod.se