Bättre styrning av tjänsteexport

Arbete & Näringsliv
15:11 18 Apr. 2012
Regeringen måste bli bättre på att styra de statliga myndigheternas tjänsteexport.

Det anser riksdagen. Bakgrunden är en rapport från Riksrevisionen, vilken rekommenderar just detta.

Enligt Riksrevisionen är det endast 39 procent av myndigheterna som särredovisar sin tjänsteexportverksamhet, och statsmakternas insyn på detta område är mycket liten.

Samma myndighet anser i sin rapport att Ekonomistyrningsverket borde få ökade resurser och befogenheter för att kontrollera de statliga myndigheternas export av tjänster, men det anser inte riksdagens majoritet.
 

Artiklarna på rod.se är skyddade enligt upphovsrättslagen. Du får gärna citera oss men du får inte kopiera text eller bilder från rod.se..
Dela artikeln:
0
Kommentarer
Användarvillkor
Utgivaren för Riksdag & Departement tar det fulla ansvaret för vad som publiceras på hemsidan, det gäller även kommentarerna. Därmed har kommentarerna samma grundlagsskydd som övrigt material på rod.se. Detta ställer också krav på kommentarerna, som granskas före publicering. Riksdag & Departement värnar läsarnas rätt att uttrycka sina åsikter. Vi värnar samtidigt om en saklig och anständig debattnivå.
» Fullständiga villkor

Nyheter på Rod.se