Första årsrapporten om signalspaningen

Riksdagsbeslut
15:15 03 Mar. 2011
Riksdagen har godkänt regeringens första årliga rapport om signalspaning. Regeringen infriar i och med rapporten det uppdrag den fick 2008 i samband med riksdagsbeslutet om FRA:s signalspaning i kabel.

I rapporten redogör regeringen för vad den gjort för att stärka skyddet för enskildas integritet under 2009 och 2010. Regeringen ska vid en så kallad kontrollstation senare i år lämna en djupare utvärdering om hur lagen fungerat ur integritetssynpunkt.

Artiklarna på rod.se är skyddade enligt upphovsrättslagen. Du får gärna citera oss men du får inte kopiera text eller bilder från rod.se..
Dela artikeln:
0
Kommentarer
Användarvillkor
Utgivaren för Riksdag & Departement tar det fulla ansvaret för vad som publiceras på hemsidan, det gäller även kommentarerna. Därmed har kommentarerna samma grundlagsskydd som övrigt material på rod.se. Detta ställer också krav på kommentarerna, som granskas före publicering. Riksdag & Departement värnar läsarnas rätt att uttrycka sina åsikter. Vi värnar samtidigt om en saklig och anständig debattnivå.
» Fullständiga villkor

Nyheter på Rod.se