Offentlighet vinner mark i EU

Demokrati
09:20 23 Jul. 2007
Nordisk öppenhet har vunnit en delseger mot traditionen att hålla myndigheters handlingar hemliga. EG-domstolens generaladvokat ger i ett förslag till avgörande Sverige rätt mot kommissionen i ett mål som gäller tillgång till handlingar.

I april för sju år sedan gav kommissionen Tyskland tillstånd att upphäva området Mühlenberger Lochs status som skyddsområde, så att fabriken Daimler Chrysler Aerospace Airbus kunde använda en del av en flodmynning för att bygga ut sin landningsbana. Året därpå begärde naturskyddsföreningen IFAW att få ta del av handlingar i ärendet som Tyskland hade skickat till EU-kommissionen.


Kommissionen sade nej, med motivering att Tyskland inte ville att handlingarna skulle lämnas ut. IFAW förde saken till EG-domstolen med stöd av Sverige, Danmark och Nederländerna. Storbritannien anslöt sig på kommissionens sida.


Förstainstansrättens utslag kom i november 2004: om en medlemsstat säger nej får EU-institutionerna inte lämna ut handlingar som staten skickat in.


Sverige överklagade domen. Och nu ger generaladvokaten Sverige rätt. Medlemsstaterna har ingen vetorätt när det gäller att lämna ut handlingar. EU både kan och ska ge den som begär det tillgång till handlingar från en medlemsstat “om det krävs för en god förståelse av skälen till att det berörda gemenskapsbeslutet antagits”, skriver generaladvokat Miguel Poiares Maduro.


Han konstaterar också att målet om de tyska handlingarna ställer kulturella skillnader på sin spets. “Det föreligger skillnader mellan gemenskapens kultur, som först på senare tid och med mer eller mindre entusiasm anammat kravet på öppenhet, och de nordiska ländernas kultur, som har en gammal och synnerligen stark tradition av öppenhet.”

Artiklarna på rod.se är skyddade enligt upphovsrättslagen. Du får gärna citera oss men du får inte kopiera text eller bilder från rod.se..
Dela artikeln:
0
Kommentarer
Användarvillkor
Utgivaren för Riksdag & Departement tar det fulla ansvaret för vad som publiceras på hemsidan, det gäller även kommentarerna. Därmed har kommentarerna samma grundlagsskydd som övrigt material på rod.se. Detta ställer också krav på kommentarerna, som granskas före publicering. Riksdag & Departement värnar läsarnas rätt att uttrycka sina åsikter. Vi värnar samtidigt om en saklig och anständig debattnivå.
» Fullständiga villkor

Nyheter på Rod.se