Vattenfall

09:31 13 Mar. 2012

Regeringen har beslutat att nominera styrelse för Vattenfall.
Lars G Nordström, ordförande, omval
Eli Arnstad, ledamot, omval
Gunilla Berg, ledamot, nyval
Håkan Buskhe, ledamot, nyval
Håkan Erixon, ledamot, omval
Jan-Åke Jonsson, ledamot, nyval
Patrik Jönsson, ledamot, omval
Cecilia Vieweg, ledamot, omval
Som nya styrelseledamöter föreslås Gunilla Berg, Håkan Buskhe och Jan-Åke Jonsson. Christer Bådholm och Lone Fons Schröder lämnar styrelsen efter tio respektive nio års arbete. Ingrid Bonde lämnade styrelsen i december. Bonde kommer i juni att tillträda posten som Vattenfalls finanschef och vice VD.
Gunilla Berg
Vice vd och finanschef för Teracom sedan 2010, finanschef och vice vd för SAS 2002-2008, vice vd och finanschef för KF 1997-2000. Styrelseledamot i Alfa Laval och Lundbergs.
Håkan Buskhe
vd för Saab sedan 2010, vd för Eon Sverige och Eon Norden 2008-2010, vice vd för Eon Sverige 20062008. vd för Storel 1999-2000. Avgående styrelseordförande i Green Cargo.
Jan-Åke Jonsson
Konsult. Tidigare flera ledande befattningar inom Saab Automobile, bl.a. vd 2005-2011. Styrelseordförande i Bythjul Norden, tidigare styrelseledamot i bl.a. Svenskt Näringsliv.

Artiklarna på rod.se är skyddade enligt upphovsrättslagen. Du får gärna citera oss men du får inte kopiera text eller bilder från rod.se..