Revisionsregler ska avgöras på hemmaplan

Demokrati
14:53 01 Feb. 2012

Regler om revision ska bestämmas av riksdagen, inte av EU. Det har riksdagen kommit fram till efter att ha prövat subsidiaritetsprincipen – att beslut ska fattas på lägsta möjliga nivå. 

Riksdagen skickar därför ett motiverat yttrande till EU.

Syftet med EU-kommissionens förslag är att stärka den finansiella stabiliteten samtidigt som revisorernas oberoende blir bättre.

Reglerna säger bland annat börsbolag och finansiella företag ska byta revisionsbyrå efter ett visst antal år. Även möjligheterna för revisionsbyråerna att utföra sidotjänster ska begränsas, enligt förslaget.

Artiklarna på rod.se är skyddade enligt upphovsrättslagen. Du får gärna citera oss men du får inte kopiera text eller bilder från rod.se..
Dela artikeln:
0
Kommentarer
Användarvillkor
Utgivaren för Riksdag & Departement tar det fulla ansvaret för vad som publiceras på hemsidan, det gäller även kommentarerna. Därmed har kommentarerna samma grundlagsskydd som övrigt material på rod.se. Detta ställer också krav på kommentarerna, som granskas före publicering. Riksdag & Departement värnar läsarnas rätt att uttrycka sina åsikter. Vi värnar samtidigt om en saklig och anständig debattnivå.
» Fullständiga villkor

Nyheter på Rod.se