Skolplikt till 18 år för nyanlända

Skolplikt till 18 år för nyanlända

Utbildning & Skola
09:46 08 Maj. 2012
Regeringen vill förlänga skolplikten för nyanlända elever till 18 års ålder. En utredare ska nu föreslå hur det ska gå till i praktiken.

Bakgrunden är att ungefär var tionde elev i den svenska grundskolan är född utomlands. Och av dem var det bara 63 procent som uppnådde gymnasiebehörighet 2010. Under senare år har andelen elever födda utomlands som misslyckas i grundskolan dessutom ökat.

- En anledning är att invandringen till Sverige har ändrat karaktär. Nu kommer flera där föräldrarna har låg utbildningsnivå och de kommer ofta från länder med dåligt fungerande skolsystem, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

Ett annat skäl är att barnen i dag är äldre när de invandrar och börjar i svensk skola. Invandrade niondeklassare har i genomsnitt bara gått drygt fyra år i svensk skola och har därför ofta svårare att hävda sig.

För att underlätta situationen för denna grupp elever vill regeringen förlänga skolpliktsåldern till 18 år för nyanlända. Denna grupp ska också erbjudas fler lektioner och vissa ämnen ska prioriteras framför andra.

- Utredningen ska våga säga att vissa av skolans ämnen är viktigare än andra. Det kan handla om svenska eller samhällskunskap, det får utredningen visa, säger utbildningsminister Jan Björklund.

En grundligare utvärdering ska också göras av elevernas kunskaper när de kommer till Sverige. I dag är det vanligt att de nyanlända placeras bland jämnåriga, trots att de ligger efter kunskapsmässigt. Skolverket får därför i uppdrag att hur nyanländas kunskaper ska mätas och hur en placering i lägre årskurser ska kunna genomföras.

Utredningen ska vara färdig senast den 31 december i år.

Statistiken över betygen ska också förändras genom att elever som har varit i skolan mindre än fyra år exkluderas. På så sätt, menar regeringen, blir resultaten mer rättvisande.

- I dag har vissa skolor kanske 60 procent underkända elever. Många föräldrar tror då att det är en dålig skola och tvekar att placera sina barn där. Men anledningen kan vara att skolan har en stor del nyanlända, säger Jan Björklund.

Genom att exkludera nyanlända elever som ”tynger ner” det totala studieresultatet blir bilden mer rättvisande, resonerar regeringen. Av den anledningen ska även statistikverktyget Salsa utvärderas.Där jämförs elevernas betyg med elevsammansättningen, vilket har orsakat en del kritik.
 

Artiklarna på rod.se är skyddade enligt upphovsrättslagen. Du får gärna citera oss men du får inte kopiera text eller bilder från rod.se..
Dela artikeln:
0
Kommentarer
Användarvillkor
Utgivaren för Riksdag & Departement tar det fulla ansvaret för vad som publiceras på hemsidan, det gäller även kommentarerna. Därmed har kommentarerna samma grundlagsskydd som övrigt material på rod.se. Detta ställer också krav på kommentarerna, som granskas före publicering. Riksdag & Departement värnar läsarnas rätt att uttrycka sina åsikter. Vi värnar samtidigt om en saklig och anständig debattnivå.
» Fullständiga villkor

Nyheter på Rod.se