Socialutskottet kräver besked om assistans

Hälsa, Vård & Omsorg
09:47 03 Maj. 2012

Det är bråttom med att få ordning på reglerna för bedömning av behovet av personlig assistans. Riksdagen har därför tagit beslut om ett tillkännagivande där man kräver att regeringen skyndar sig med att återkomma med vad man tänker göra för att säkerställa att alla som har behov av personlig assistans får det.

Regeringen har tidigare gett Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, uppdrag att ta fram underlag för att bättre bedöma vilka orsaker används när Försäkringskassan tar beslut om assistansersättning. Det gäller både första gången man ska få assistans och vid omprövningar av gamla beslut.

Under riksdagsdebatten vittnade flera ledamöter om exempel på personer med stort behov av assistans som på tveksamma grunder fått den indragen av försäkringskassan. ISF ska redovisa första delen av utredningen senast i december 2012.

 

Artiklarna på rod.se är skyddade enligt upphovsrättslagen. Du får gärna citera oss men du får inte kopiera text eller bilder från rod.se..
Dela artikeln:
0
Kommentarer
Användarvillkor
Utgivaren för Riksdag & Departement tar det fulla ansvaret för vad som publiceras på hemsidan, det gäller även kommentarerna. Därmed har kommentarerna samma grundlagsskydd som övrigt material på rod.se. Detta ställer också krav på kommentarerna, som granskas före publicering. Riksdag & Departement värnar läsarnas rätt att uttrycka sina åsikter. Vi värnar samtidigt om en saklig och anständig debattnivå.
» Fullständiga villkor

Nyheter på Rod.se