Steriliseringskrav stryks av domstol

Hälsa, Vård & Omsorg
09:43 14 Mar. 2012
Kravet på sterilisering vid könsbyte strider mot Europakonventionen och ska inte längre gälla, enligt en dom från förvaltningsrätten. Men Socialstyrelsens rättsliga råd tänker överklaga.

Krav som skapat borgerlig splittring

● Steriliseringskravet har varit föremål för politiska slitningar inom regeringen. C, FP och M vill stryka kravet, medan KD har strävat emot.

● Ledmöter i socialutskottet hotade i ett skede att runda det KD-styrda socialdepartementet och ta ett eget initiativ att ändra lagen.

● Nyligen meddelade KD och partiledaren Göran Hägglund att partiet har bytt fot och att steriliseringskravet ska bort, men ännu är det oklart ifall det kommer med i det förslag till ny könsbyteslag som socialdepartementet ska ha färdigt under våren.

Statens krav på sterilisering vid könsbyte är ett påtvingat kroppsligt ingrepp som strider mot Europakonventionen och ska därmed inte längre gälla. Det meddelar Förvaltningsrätten i Stockholm i en dom.

Domen gäller ett överklagande från en person som motsatt sig kravet på sterilisering från Rättsliga rådet vid Socialstyrelsen.
- Det här positivt för vår klient. Jag är mycket glad, säger Kerstin Burman, jurist vid Diskrimineringsbyrån i Uppsala som har drivit fallet.

Rätten är dock inte enhällig i sitt domslut. Domaren hade en skiljaktig mening, medan de tre nämndemännen var eniga. Därför kommer Rättsliga rådet att överklaga, enligt ordföranden Göran Ewerlöf.
- Yrkesdomaren har en skiljaktig mening. Det här måste nog prövas av kammarrätten också om vi ska följa det här, säger Göran Ewerlöf.

Tidigare har kravet på att vara ogift vid könsbyte upphävts av förvaltningsrätten. Den gången valde Socialstyrelsens rättsliga råd att inte överklaga. Men det var en annorlunda fråga, enligt Ewerlöf. Dessutom var domstolen enig.

- I och med att lagen tillät homoäktenskap, så uppfattade vi kravet på att vara ogift som ett förbiseende från lagstiftaren att det fanns kvar.
Myndigheten Socialstyrelsen har en längre tid drivit frågan om att steriliseringskravet ska tas bort.
 

Artiklarna på rod.se är skyddade enligt upphovsrättslagen. Du får gärna citera oss men du får inte kopiera text eller bilder från rod.se..
Dela artikeln:
0
Kommentarer
Användarvillkor
Utgivaren för Riksdag & Departement tar det fulla ansvaret för vad som publiceras på hemsidan, det gäller även kommentarerna. Därmed har kommentarerna samma grundlagsskydd som övrigt material på rod.se. Detta ställer också krav på kommentarerna, som granskas före publicering. Riksdag & Departement värnar läsarnas rätt att uttrycka sina åsikter. Vi värnar samtidigt om en saklig och anständig debattnivå.
» Fullständiga villkor

Nyheter på Rod.se