Sverige förbjöd koldioxidlagring i somras

Energi & Miljö
08:35 12 Dec. 2011
I somras beslutade regeringen att förbjuda lagring av koldioxid i berggrunden. Men beslutet är tillfälligt, enligt miljödepartementet.

Sverige gjorde ett försök att genomföra EU:s direktiv om geologisk lagring av koldioxid, CCS-direktiv, i syfte att tillåta det.

Men försöket föll på grund av tidsbrist. Frågan visade sig vara lagtekniskt mycket komplicerad, enligt Susanne Gerland, kansliråd på miljödepartementet.

Därför valde regeringen att genomföra direktivet på utsatt tid genom att fatta ett motsatt beslut: att förbjuda koldioxidlagring. Det står nämligen medlemsstaterna fritt att tillåta eller inte tillåta lagringen, men varje land måste aktivt ta ställning.

Men arbetet med att tillåta lagring i berggrunden fortsätter. En lagrådsremiss beräknas till januari eller februari.

– Det gick snabbt att förbjuda, men är komplicerat att tillåta. Det visade sig vara omöjligt att hinna klart i tid, säger Susanne Gerland.

Skillnaden mot Tyskland är att det i Sverige inte finns något företag som står och stampar i väntan på att få pröva tekniken, enligt Gerland.

Miljödepartementet följer fortfarande det ursprungliga utkastet till det förslag som gick ut på remiss för drygt ett år sedan. Det innebär att geologisk lagring av koldioxid i berggrunden kommer att tillåtas till havs.

De två områden i Sverige som enligt SGU, Sveriges geologiska undersökning, har de förutsättningar som krävs är runt sydvästra Skåne och södra Östersjön. En av de lagtekniska komplikationer som har försvårat arbetet är att EU-kommissionen också ska ha ett ord med i laget i tillståndsprocessen.

Artiklarna på rod.se är skyddade enligt upphovsrättslagen. Du får gärna citera oss men du får inte kopiera text eller bilder från rod.se..
Dela artikeln:
0
Kommentarer
Användarvillkor
Utgivaren för Riksdag & Departement tar det fulla ansvaret för vad som publiceras på hemsidan, det gäller även kommentarerna. Därmed har kommentarerna samma grundlagsskydd som övrigt material på rod.se. Detta ställer också krav på kommentarerna, som granskas före publicering. Riksdag & Departement värnar läsarnas rätt att uttrycka sina åsikter. Vi värnar samtidigt om en saklig och anständig debattnivå.
» Fullständiga villkor

Relaterad läsning

Nyheter på Rod.se