Sverige tar emot flest somalier i Europa

Sverige tar emot flest somalier i Europa

Migration & Integration
13:12 04 Maj. 2012
Somalier är den största gruppen asylsökande i Sverige. Och mycket pekar på att så kommer att förbli. Medan antalet asylsökande somalier i övriga Europa sjunker, stiger det i Sverige.

Det framgår av Migrationsverkets verksamhets- och kostnadsprognos. Ett av de viktigaste skälen till att allt fler somalier söker sig till Sverige är den dom som föll i Migrationsöverdomstolen i januari i år. Då slogs fast att DNA är ett godtagbart sätt att styrka släktskap. Det tidigare hårda kravet på acceptabla id-handlingar för anhöriginvandrare skrotades.

De mildrade kraven på anhöriginvandring har också fått till följd att fler asylsökande från Somalia har sökt sig hit under årets första kvartal.
Medan den somaliska asylinvandringen sjunker i länder som Tyskland och Nederländerna (som tidigare har tagit emot lika många eller fler än Sverige), ökar den alltså kraftigt i Sverige.

De svenska generösare reglerna i kombination med ett fortsatt oroligt Somalia, gör därför att Migrationsverket räknar med att somalier kommer att utgöra den största asylgruppen såväl i år som nästa.

Den näst största asylgruppen är afghaner. Även i det krigshärjade landet ser framtiden mörk ut vilket innebär att Migrationsverket räknar med en fortsatt ganska strid ström av asylsökande, inte minst av underåriga. Tre av fyra asylsökande som är underåriga kommer från just Afghanistan.

Oroligheterna i Syrien har fåt till följd att syrier nu är den fjärde största asylgruppen i Sverige och mycket pekar på att antalet syrier som söker sig till Sverige för att få asyl kommer att öka under nästa år.

Vad gäller det totala antalet asylsökande i Sverige räknar Migrationsverket med 34 000 i år och 33 000 nästa år. Det är fler än vad man räknat med i tidigare prognoser.

 

Artiklarna på rod.se är skyddade enligt upphovsrättslagen. Du får gärna citera oss men du får inte kopiera text eller bilder från rod.se..
Dela artikeln:
0
Kommentarer
Användarvillkor
Utgivaren för Riksdag & Departement tar det fulla ansvaret för vad som publiceras på hemsidan, det gäller även kommentarerna. Därmed har kommentarerna samma grundlagsskydd som övrigt material på rod.se. Detta ställer också krav på kommentarerna, som granskas före publicering. Riksdag & Departement värnar läsarnas rätt att uttrycka sina åsikter. Vi värnar samtidigt om en saklig och anständig debattnivå.
» Fullständiga villkor

Nyheter på Rod.se